Uchwały Klubu

Uchwała Nr 5/2016 z dnia 14.05.2016r.
6.Walnego Zebrania Członków Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM
z dnia 25 czerwca 2016 r.
w sprawie prz
yjęcia Sprawozdania Finansowego Klubu za 2015 rok.

Na podstawie § 17 ust.1 Statutu Klubu, Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM uchwala, co następuje:

 § 1.
Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM przyjęło
i zatwierdziło Sprawozdanie Finansowe Klubu za 2015 rok.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
(…)

Uchwała Nr 5/2016 z dnia 14.05.2016r.
w sprawie wprowadzenia do użytku Zasad gospodarowania sprzętem sportowym
w Klubie Sportowym – ŁÓDŹ RUNNING TEAM

Na podstawie §19 ust. 1. Statutu Klubu, Zarząd Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM uchwala, co następuje:          

§ 1.
W celu ujednolicenia zasad gospodarowania sprzętem sportowym wprowadzone Zasady odnoszą się do działalności klubu od dnia uzyskania  wpisu do ewidencji klubów sportowych Prezydenta Miasta  Łodzi, tj. od dnia 31.maja 2012 roku.

§ 2.
Zasady  gospodarowania sprzętem sportowym w Klubie Sportowym – ŁÓDŹ RUNNING TEAM zawarte są w Załaczniku Nr 1 do uchwały.
(…)

Uchwała Nr 4/2016 z dnia 14.05.20146.
w sprawie przyznania wyróżnień dla najlepszych i najaktywniejszych zawodników klubu za 2015 rok

Na podstawie §24 ust. 1 i 2 Statutu Klubu Regulaminem współzawodnictwa Zarząd Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM uchwala, co następuje:

§ 1.
Zarząd Klubu stwierdza się, że za 2014 rok, niżej wymienieni członkowie klub zostali wyróżnieni w kategoriach:

– Najlepsza zawodniczka:
1.miejsce – Magdalena ZIÓŁEK – voucher/puchar
2.miejsce – Katarzyna SUSKA – voucher/dyplomu uznania
3.miejsce – Paulina KUBIAK – voucher/dyplom uznania

– Najlepszy zawodnik:
1.miejsce – Maciej JAGUSIAK – voucher/puchar
2.miejsce – Łukasz BRZEŹNICKI – voucher/dyplomu uznania
3.miejsce – Grzegorz LEMIESZEK – voucher/dyplomu uznania

– Najaktywniejsza zawodniczka:
1.miejsce – Ania PATURA – dyplom uznania/zwolnienie ze składki
członkowskiej w roku następnym

2.miejsce – Magdalena CIEPŁUCH-SZMYTKOWSKA – dyplomu uznania
3.miejsce – Marta IDCZAK– dyplom uznania

– Najaktywniejszy zawodnik:
1.miejsce – Grzegorz KORDELATomasz MARKIEWICZ                                                            członkowskiej w roku następnym
2.miejsce – Tomasz WYBOR – dyplomu uznania
3.miejsce – Mateusz  WINIECKI – dyplom uznania

§ 2.
Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Klubu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
(…)

Uchwała Nr 3/2016 z dnia 14.05.2016r.
w sprawie przyjęcia nowych członków Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM.

Na podstawie §19 ust. 1. Statutu Klubu, Zarząd Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM uchwala, co następuje:

§ 1.
Zarząd Klubu stwierdza się, że z  dniem  19 grudnia 2015 roku, niżej wymienieni kandydaci, po złożeniu deklaracji członkowskich zostali przyjęci w poczet Członków Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM:
– Maciej MAZERANT,
– Błażej BISKUPSKI,
– Marcin HENRYKOWSKI,
– Magdalena TRZECIECKA,
– Elżbieta MELLER,
– Justyna PASTWIŃSKA.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
(…)

Uchwała Nr 11/2015 z dnia 19.12.2015r.
w sprawie przyjęcia nowych członków Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM.

Na podstawie §19 ust. 1. Statutu Klubu, Zarząd Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM uchwala, co następuje:

§ 1.
Zarząd Klubu stwierdza się, że z  dniem  19 grudnia 2015 roku, niżej wymienieni kandydaci, po złożeniu deklaracji członkowskich zostali przyjęci w poczet Członków Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM:
– Monika PIECZORA,
– Katarzyna WOLSKA,
– Jarosław  MATUSZEWSKI,
– Sebastian WOŹNIAK.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
(…)

Uchwała Nr 7/2015 z dnia 01.09.2015r.
w sprawie przyjęcia nowych członków Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM.

Na podstawie §19 ust. 1. Statutu Klubu, Zarząd Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM uchwala, co następuje:

§ 1.
Zarząd Klubu stwierdza się, że z dniem 01 września 2015 roku, niżej wymienieni kandydaci, po złożeniu deklaracji członkowskich zostali przyjęci w poczet Członków Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM:
– Jolanta ŚMIAŁKOWSKA,
– Paulina KUBIAK,
– Sylwia NOWAK – WYLAZŁOWSKA,
– Rafał ZIÓŁKOWSKI,
– Marcin PŁOMIŃSKI,
– Maja STĘPIEŃ,
– Michał CENKIER.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
(…)

Uchwała Nr 6/2015 z dnia 01.05.2015r.
w sprawie przyznania wyróżnień dla najlepszych i najaktywniejszych zawodników klubu za 2014 rok

Na podstawie §24 ust. 1 i 2 Statutu Klubu Regulaminem współzawodnictwa Zarząd Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM uchwala, co następuje:

§ 1.
Zarząd Klubu stwierdza się, że za 2014 rok, niżej wymienieni członkowie klub zostali wyróżnieni w kategoriach:

– Najlepsza zawodniczka:
1.miejsce – Magdalena ZIÓŁEK – buty sportowe/puchar
2.miejsce – Zuzanna MOKROS – dyplomu uznania
3.miejsce – Magdalena CIEPŁUCH-SZMYTKOWSKA – dyplom uznania

– Najlepszy zawodnik:
1.miejsce – Maciej JAGUSIAK – buty sportowe/puchar
2.miejsce – Tomasz MARKIEWICZ – dyplomu uznania
3.miejsce – Aleksander KORZENIOWSKI – dyplom uznania

– Najaktywniejsza zawodniczka:
1.miejsce – Jadwiga WIKTOREK – dyplom uznania/zwolnienie ze składki
członkowskiej w roku następnym

2.miejsce – Magdalena KORYCKA-KORZENIOWSKA – dyplomu uznania
3.miejsce – Anna PATURA – dyplom uznania

– Najaktywniejszy zawodnik:
1.miejsce – Grzegorz KORDELAS – dyplom uznania/zwolnienie ze  składki                                                                                  członkowskiej w roku następnym
2.miejsce – Mariusz SZAFLIK – dyplomu uznania
3.miejsce – Stanisław LASZCZAK – dyplom uznania

§ 2.
Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Klubu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
(…)

Uchwała Nr 5/2015 z dnia 01.05.2015r.
w sprawie przyjęcia nowych członków Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM.

Na podstawie §19 ust. 1. Statutu Klubu, Zarząd Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM uchwala, co następuje:

§ 1.
Zarząd Klubu stwierdza się, że z dniem 01 maja 2015 roku, niżej wymienieni kandydaci, po złożeniu deklaracji członkowskich zostali przyjęci w poczet Członków Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM:
– Bartłomiej CHUDZIK,
– Iwona LUDEW,
– Łukasz BRZEŹNICKI,
– Grzegorz ZDUNEK,
– Sylwia KLIMCZAK,
– Roman MACKIEWICZ,
– Magdalena SMURLIK,
– Krzysztof COLONNA-WALEWSKI.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
(…)

Uchwała Nr 9/2014 z dnia 20.12.2014r.
w sprawie przyjęcia nowych członków Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM.

Na podstawie §19 ust. 1. Statutu Klubu, Zarząd Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM uchwala, co następuje:

§ 1.
Zarząd Klubu stwierdza się, że z dniem 20 grudnia 2014 roku, niżej wymienieni kandydaci, po złożeniu deklaracji członkowskich zostali przyjęci w poczet Członków Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM:
– Mateusz WINIECKI,
– Sonia IDCZAK,
– Marta IDCZAK.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
(…)

Uchwała Nr 6/2014 z dnia 31.08.2014r.
w sprawie przyjęcia nowych członków Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM.

Na podstawie §19 ust. 1. Statutu Klubu, Zarząd Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM uchwala, co następuje:

§ 1.
Zarząd Klubu stwierdza się, że z dniem 24 kwietnia 2013 roku, niżej wymienieni kandydaci, po złożeniu deklaracji członkowskich zostali przyjęci w poczet Członków Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM:
– Monika KNOPPEK,
– Paweł DAROCH,
– Magdalena CIEPŁUCH-SZMYTKOWSKA,
– Anna PATURA,
– Michal ADAMKIEWICZ,
– Sebastian REGULSKI.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
(…)

Uchwała Nr 3/2014 z dnia 20.04.2014r.
w sprawie przyjęcia nowych członków Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM.

Na podstawie §19 ust. 1. Statutu Klubu, Zarząd Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM uchwala, co następuje:

§ 1.
Zarząd Klubu stwierdza się, że z dniem 20 kwietnia 2014 roku, niżej wymienieni kandydaci, po złożeniu deklaracji członkowskich zostali przyjęci w poczet Członków Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM:
– Aleksander KORZENIOWSKI,
– Magdalena KORYCKA – KORZENIOWSKA,
– Maciej SUSKI,
– Tomasz MARKIEWICZ.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
(…)

Uchwała Nr 4/2014 z dnia 20.04.2014r.
w sprawie przyznania wyróżnień dla najlepszych i najaktywniejszych zawodników klubu za 2013 rok

Na podstawie §24 ust. 1 i 2 Statutu Klubu Regulaminem współzawodnictwa Zarząd Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM uchwala, co następuje:

§ 1.
Zarząd Klubu stwierdza się, że za 2013 rok, niżej wymienieni członkowie klub zostali wyróżnieni w kategoriach:

– Najlepsza zawodniczka:
1.miejsce – Zuzanna MOKROS – buty sportowe/puchar
2.miejsce – Magdalena ZIÓŁEK – dyplomu uznania
3.miejsce – Jadwiga WIKTOREK – dyplom uznania

– Najlepszy zawodnik:
1.miejsce – Daniel ROMANOWICZ – buty sportowe/puchar
2.miejsce – Dariusz STAWIKOWSKI – dyplomu uznania
3.miejsce – Grzegorz LEMIESZEK – dyplom uznania

– Najaktywniejsza zawodniczka:
1.miejsce – Jadwiga WIKTOREK – dyplom uznania/zwolnienie ze składki
członkowskiej w roku następnym

2.miejsce – Zuzanna MOKROS – dyplomu uznania
3.miejsce – Magdalena ZIÓŁEK – dyplom uznania

– Najaktywniejszy zawodnik:
1.miejsce – Włodzimierz KOWALSKI – dyplom uznania/zwolnienie ze  składki                                                                                  członkowskiej w roku następnym
2.miejsce – Janusz MILCZAREK – dyplomu uznania
3.miejsce – Maciej JAGUSIAK – dyplom uznania

§ 2.
Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Klubu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
(…)

Uchwała Nr 6/2013 z dnia 17.11.2013r.
w sprawie przyjęcia regulaminu współzawodnictwa w KS ŁÓDŹ RUNNING TEAM

Na podstawie §19 ust. 1. Statutu Klubu, Zarząd Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM uchwala, co następuje:          

§ 1.
Zarząd Klubu stwierdza się, że z dniem  17 listopada 2013 roku, zostaje wprowadzony „Regulamin współzawodnictwa w Klubie Sportowym – ŁÓDŹ RUNNING TEAM” i stanowi Załącznik Nr 1  do niniejszej Uchwały.

(…)

Uchwała Nr 5/2013 z dnia 17.11.2013r.
w sprawie przyjęcia nowych członków Klubu Sportowego ŁÓDŹ RUNNING TEAM

Na podstawie §19 ust. 1. Statutu Klubu, Zarząd Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM, z dniem 17 listopada 2013 roku, niżej wymienionych przyjęto w poczet członków:
– Grzegorz QUBIK KUBICKI,
– Mariusz SZAFLIK,
– Jadwiga WIKTOREK,
– Izabella KWAŚNIEWSKA-KAROLAK,
– Dariusz WALKOWIAK,
– Katarzyna Jadwiga SUSKA,
– Magdalena ZIÓŁEK,
– Marek PIKORA,
– Stanisław LASZCZAK,
– Tomasz WYBOR,
– Daniel ROMANOWICZ,
– Małgorzata MATUSZEWSKA-JAGUSIAK.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
(…)

Uchwała Nr 3/2013 z dnia 24.04.2013r.
w sprawie przyjęcia nowych członków Klubu Sportowego ŁÓDŹ RUNNING TEAM

Na podstawie §19 ust. 1. Statutu Klubu, Zarząd Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM, z dniem 24 kwietnia 2013 roku, niżej wymienionych przyjęto w poczet członków:
– Monika DĘBSKA,
– Zuzanna MOKROS,
– Krzysztof KLUSZCZYŃSKI,
– Konrad WOJCIECHOWSKI,
– Grzegorz LEMIESZEK.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
(…)

Uchwała Nr 9/2012 z dnia 1.07.2012r.
w sprawie przyjęcia nowych członków Klubu Sportowego ŁÓDŹ RUNNING TEAM

Na podstawie §19 ust. 1. Statutu Klubu, Zarząd Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM, z dniem 1 czerwca 2012 roku, niżej wymienionych przyjęto w poczet członków:
– Janusz MILCZAREK,
– Dariusz STAWIKOWSKI,
– Mariusz WASILEWSKI,
– Włodzimierz KOWALSKI,
– Robert KACZMAREK,
– Dariusz WLAŹLIK,
– Grzegorz KORDELAS,
– Paweł MICHALSKI,
– Krzysztof BORYS,
– Agnieszka KRAWCZYK,
– Grzegorz KUBICKI,
– Mirosław NAWROT,
– Sebastian URBAŃSKI,
– Jarosław SMUTEK,
– Krzysztof PODGAŃSKI,
– Jakub KOWALSKI,
– Agata LISIEWSKA,
– Daria KUBIAK,
– Agnieszka ŻŁOBIŃSKA,
– Paweł KRAWCZYK,
– Paulina MILCZAREK,
– Maciej JAGUSIAK,
– Katarzyna STEFAŃSKA,
– Emilia JANUSIK,
– Andrzej RECH.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
(…)

Uchwała Nr 8 /2012 z dnia 10 czerwca 2012 r.
w sprawie składek członkowskich Klubu Sportowego ŁÓDŹ RUNNING TEAM

Na podstawie § 17 ust.1 Statutu Klubu, Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego – ŁÓDŹ RUNNING TEAM, uchwala, co następuje:

§ 1.
Okresem składkowym jest rok kalendarzowy. Wysokość składki członkowskiej w Klubie Sportowym – ŁÓDŹ RUNNING TEAM wynosi:
a) dla osób pracujących lub osiągających stały dochód – 30pln płatne za kwartał lub 100pln za rok kalendarzowy z góry;
b) dla pozostałych osób – 15pln, płatne za kwartał lub 60pln za rok kalendarzowy z góry,
c) dla kobiet, do końca roku kalendarzowego, którym przystąpiły do Klubu – nieodpłatnie, w następnych latach 50% składki, o której mowa w § 1 lit. a);

§ 2
Podstawą zastosowania ulgi, o której mowa w § 1 lit. b) jest pisemne oświadczenie członka Klubu składane Zarządowi na dany rok.

§ 3
W przypadku zmian powodujących ustanie prawa do ulgi, członek zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zarząd Klubu i przystąpić do opłacania w odpowiedniej wysokości.

§ 4
Opłacenia składek członkowskich dokonujemy niezwłocznie w wyznaczonych terminach.
Płacąc kwartalnie:
– odpowiednio: do 20 stycznia, 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października – w roku kalendarzowym;
Płacąc za rok z góry:
– do 31 stycznia – w roku kalendarz owym.

§ 5
Nowi Członkowie Klubu, wstępujący w trakcie roku kalendarzowego – do końca roku składki opłacają kwartalnie, pierwsza wpłata następuje z początkiem następnego kwartału.
Wyjątek stanowi rok 2012, w którym wszyscy, z wyjątkiem kobiet, opłacają składkę w wysokości 50pln.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
(…)

Dodaj komentarz