Kontakt

e-mail: lodzrunningteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/LODZrunningTEAM/
Instagram: https://www.instagram.com/lodzrunningteam/

Numer identyfikacji podatkowej NIP
7262649751

Nr konta bankowego:
Bank Pekao S.A.
81 1240 3015 1111 0010 4629 4741

Adres siedziby klubu:
Klub Sportowy ŁÓDŹ RUNNING TEAM
ul. Niciarniana 15/18
92-238 ŁÓDŹ

Zarząd Klubu

zarzadlodzrunningteam@gmail.com

+48 793 028 694 Maciej JAGUSIAK – Prezes

+48 792 801 676 Mateusz WINIECKI – Sekretarz

+48 606 473 657 Mariusz WASILEWSKI – Skarbnik

+48 668 416 524 Katarzyna SUSKA – Członek Zarządu

+48 605 343 499 Krzysztof BORYS – Członek Zarządu

Treningi klubowe

trening@lodzrunningteam.pl

+48 606 473 657 Mariusz
+48 793 028 694 Maciej

Komisja Rewizyjna

komisja.rewizyjna@lodzrunningteam.pl

+48 600 110 220 Włodzimierz KOWALSKI – Przewodniczący

+48 602 139 162 Dariusz WLAŹLIK – Z-ca Przewodniczącego

+48 663 666 165 Grzegorz KORDELAS – Sekretarz

 

Dodaj komentarz